Jak cytować publikację

Superwizja (w) pracy socjalnej - w kierunku zmiany?

Format cytowania:
ŁABAJ, Joanna. Superwizja (w) pracy socjalnej - w kierunku zmiany?. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25 Numer 2, p. 00-00, cze. 2020. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2020/Numer-2/art/16838/>. Date accessed: 10 cze. 2020 doi:.