Jak cytować publikację

America the Wise: książka wizytowana raz jeszcze

Format cytowania:
FRYSZTACKI, Krzysztof. America the Wise: książka wizytowana raz jeszcze. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18 Numer 1, p. 00-00, sty. 1970. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-1/art/4562/>. Date accessed: 23 mar. 2015 doi:.