Jak cytować publikację

Aktywne starzenie się w Krakowie – postulat czy rzeczywistość? Osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa

Format cytowania:
PAWLINA, Anna. Aktywne starzenie się w Krakowie – postulat czy rzeczywistość? Osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18 Numer 3, p. 93-109, mar. 2013. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4590/>. Date accessed: 25 mar. 2013 doi:.