Jak cytować publikację

Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu

Format cytowania:
JEDLIńSKA, Lidia Maria. Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18 Numer 3, p. 125-137, mar. 2013. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4592/>. Date accessed: 25 mar. 2013 doi:.