Jak cytować publikację

Opieka, pomoc i aktywizacja: Caritas Archidiecezji Krakowskiej wobec potrzeb osób starszych i chorych

Format cytowania:
HOMAN, Agnieszka; ŁACHETA, Bernadetta. Opieka, pomoc i aktywizacja: Caritas Archidiecezji Krakowskiej wobec potrzeb osób starszych i chorych. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18 Numer 3, p. 139-151, mar. 2013. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4593/>. Date accessed: 25 mar. 2013 doi:.