Jak cytować publikację

Specyficzny charakter rodzinnego domu pomocy

Format cytowania:
CHECHELSKI, Dominik. Specyficzny charakter rodzinnego domu pomocy. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18 Numer 3, p. 161-172, mar. 2013. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4600/>. Date accessed: 25 mar. 2015 doi:.