Jak cytować publikację

Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna

Format cytowania:
MIś, Lucjan; SZEPSKI, Marek; ORNACKA, Katarzyna. Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18 Numer 3, p. 187-201, mar. 2013. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4612/>. Date accessed: 25 mar. 2013 doi:.