Jak cytować publikację

Redukcja szkód w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi – przykład polski

Format cytowania:
MACZYńSKI, Paweł. Redukcja szkód w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi – przykład polski. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22 numer 1, p. 13-24, maj 2017. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2017/Numer-1/art/9419/>. Date accessed: 27 maj 2017 doi:https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.17.002.6537.