Jak cytować publikację

Nierówności edukacyjne jako problem społeczny  w społeczeństwach posttransformacyjnych

Format cytowania:
DłUGOSZ, Piotr. Nierówności edukacyjne jako problem społeczny  w społeczeństwach posttransformacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22 numer 2, p. 143-156, wrz. 2017. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2017/Numer-2/art/9907/>. Date accessed: 11 wrz. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.17.010.7317.