Jak cytować publikację

Doradztwo zawodowe w kontekście pracy socjalnej

Format cytowania:
ŚLUSARCZYK, Magdalena. Doradztwo zawodowe w kontekście pracy socjalnej. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22 numer 2, p. 125-141, wrz. 2017. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2017/Numer-2/art/9908/>. Date accessed: 11 wrz. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.17.009.7316.