Jak cytować publikację

Rozmowy z Anakreontem Michaiła Łomonosowa jako manifest poety obywatelskiego

Format cytowania:
NOWAKOWSKI, Adam. Rozmowy z Anakreontem Michaiła Łomonosowa jako manifest poety obywatelskiego. Źródła Humanistyki Europejskiej, 2013, Tom 6, p. 00-00, lis. 2014. ISSN 2449-6758. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZHE/2013/Tom-6/art/4627/>. Date accessed: 28 lis. 2014 doi:.