Jak cytować publikację

Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce

Format cytowania:
SZAFRAńSKI, Wojciech; WILK, Dariusz. Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce. Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), p. 115-156, sty. 2018. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2017/1-2017/art/10628/>. Date accessed: 10 sty. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.17.009.7381.