Jak cytować publikację

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Format cytowania:
NOWICKI, Ryszard. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), p. 240-242, pa. 2018. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/12695/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:.