Jak cytować publikację

Zmiany w zakresie karnoprawnej ochrony zabytków w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Format cytowania:
GADECKI, Bartłomiej. Zmiany w zakresie karnoprawnej ochrony zabytków w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), p. 81-96, pa. 2018. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/12699/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.18.004.9765.