Jak cytować publikację

Kompetencje organu konserwatorskiego do wydania decyzji  na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a wpis do rejestru – analiza przypadku

Format cytowania:
KOSTRZEWA, Dominika. Kompetencje organu konserwatorskiego do wydania decyzji  na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a wpis do rejestru – analiza przypadku. Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), p. 107-118, pa. 2018. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/12706/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.18.006.9767.