Jak cytować publikację

V Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego Lubostroń, 17-19 września 2018 roku

Format cytowania:
GWARDZIńSKA-CHOWANIEC, Żaneta. V Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego Lubostroń, 17-19 września 2018 roku. Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), p. 237-239, pa. 2018. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/13274/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:.