Jak cytować publikację

VII Symposium Opoliense „Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie”  Uniwersytet Opolski, 10-11 maja 2018 roku

Format cytowania:
GWARDZIńSKA-CHOWANIEC, Żaneta. VII Symposium Opoliense „Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie”  Uniwersytet Opolski, 10-11 maja 2018 roku. Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), p. 251-252, pa. 2018. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/13276/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:.