Jak cytować publikację

Jubileusz muzeów w Klukach i Swołowie oraz Seminarium Naukowe „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian 5-7 czerwca 2018 roku

Format cytowania:
GWARDZIńSKA-CHOWANIEC, Żaneta. Jubileusz muzeów w Klukach i Swołowie oraz Seminarium Naukowe „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian 5-7 czerwca 2018 roku. Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), p. 247-250, sty. 1970. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/13278/>. Date accessed: 20 gru. 2018 doi:.