Jak cytować publikację

Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w obrocie dziełami sztuki. Między implementacją V AMLD a rozwiązaniem systemowym

Format cytowania:
SZAFRAńSKI, Wojciech. Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w obrocie dziełami sztuki. Między implementacją V AMLD a rozwiązaniem systemowym. Santander Art and Culture Law Review, 2021, 1/2021 (7), p. 61-82, gru. 2021. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2021/1-2021/art/20746/>. Date accessed: 03 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.21.006.14595.