Jak cytować publikację

Prawo spadkowe vs. sprawiedliwa sukcesja obiektów dziedzictwa kulturowego?

Format cytowania:
DAJCZAK, Wojciech. Prawo spadkowe vs. sprawiedliwa sukcesja obiektów dziedzictwa kulturowego?. Santander Art and Culture Law Review, 2021, 1/2021 (7), p. 39-60, gru. 2021. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2021/1-2021/art/20747/>. Date accessed: 03 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.21.003.14592.