Jak cytować publikację

Informacja o książce Olivii Rybak-Karkosz Badanie autentyczności grafiki artystycznej – aspekty kryminalistyczne, ISBN 978-83-7285-917-4, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2020

Format cytowania:
JAGIELSKA-BURDUK, Alicja. Informacja o książce Olivii Rybak-Karkosz Badanie autentyczności grafiki artystycznej – aspekty kryminalistyczne, ISBN 978-83-7285-917-4, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2020. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 168-169, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22216/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:.