Jak cytować publikację

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata jako narzędzie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego

Format cytowania:
ZALASIńSKA, Katarzyna. Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata jako narzędzie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 170-184, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22217/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.009.16814.