Jak cytować publikację

Sprawozdanie z VII Szkoły Letniej PKN ICOMOS, Malbork, 18-20 sierpnia 2021 roku

Format cytowania:
PLATA, Agnieszka. Sprawozdanie z VII Szkoły Letniej PKN ICOMOS, Malbork, 18-20 sierpnia 2021 roku. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 153-155, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22219/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:.