Jak cytować publikację

Światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe a reintegracja tzw. marmurów partenońskich

Format cytowania:
ŁUBIAN, Weronika. Światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe a reintegracja tzw. marmurów partenońskich. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 115-132, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22221/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.006.16396.