Jak cytować publikację

O perspektywach rozwoju instalacji fotowoltaicznych na zabytkach nieruchomych

Format cytowania:
KRZANOWSKI, Marcel. O perspektywach rozwoju instalacji fotowoltaicznych na zabytkach nieruchomych. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 95-114, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22222/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.005.16395.