Jak cytować publikację

Sytuacja prawna wraku RMS Titanic

Format cytowania:
BUGAJSKI, Dariusz Rafał. Sytuacja prawna wraku RMS Titanic. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 41-60, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22225/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.001.16391.