Jak cytować publikację

Sprawozdanie z drugiej Międzynarodowej Tematycznej Szkoły Letniej „Art Markets: An Integrated Perspective”, Antwerpia–Bruksela, 11-15 lipca 2022 roku

Format cytowania:
BEDNARZ, Ewelina; RYBAK-KARKOSZ, Olivia. Sprawozdanie z drugiej Międzynarodowej Tematycznej Szkoły Letniej „Art Markets: An Integrated Perspective”, Antwerpia–Bruksela, 11-15 lipca 2022 roku. Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), p. 165-167, pa. 2022. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2022/1-2022/art/22337/>. Date accessed: 28 pa. 2022 doi:.