Jak cytować publikację

Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Format cytowania:
KOZIńSKA, Joanna; STEC, Piotr. Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), p. 173-200, cze. 2015. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2015/1(2015)/art/5028/>. Date accessed: 30 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSR.15.006.3774.