Jak cytować publikację

Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki

Format cytowania:
ANDRZEJEWSKI, Jan; SZAFRAńSKI, Wojciech. Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki. Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), p. 103-134, wrz. 2016. ISSN 2450-050X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SAACLR/2016/1-2016 (2)/art/7625/>. Date accessed: 01 wrz. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/2450050XSR.16.007.5241.