Jak cytować publikację

Towards a New Definition of Hasidism

Format cytowania:
WODZIńSKI, Marcin. Towards a New Definition of Hasidism. Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), p. 307-332, kwi. 2018. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2017/Numer-2-40/art/11465/>. Date accessed: 06 kwi. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.17.014.8249.