Jak cytować publikację

"Asy czystej rasy", czyli Samuela Jakuba Imbera spojrzenie na relacje polsko-żydowskie

Format cytowania:
RUTA, Magdalena. "Asy czystej rasy", czyli Samuela Jakuba Imbera spojrzenie na relacje polsko-żydowskie. Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), p. 253-278, maj 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14110/>. Date accessed: 13 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.18.012.10263.