Jak cytować publikację

Mojżesz Merin – zbawca, kolaborant czy zagubiony człowiek?

Format cytowania:
MISZTAL, Maria. Mojżesz Merin – zbawca, kolaborant czy zagubiony człowiek?. Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), p. 299-331, maj 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14111/>. Date accessed: 13 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.18.014.10265.