Jak cytować publikację

Najnowsze studia polskojęzyczne nad prasą żydowską na ziemiach polskich. Przegląd badań

Format cytowania:
KRUSZNIEWSKA, Jolanta; ŁAGODZIńSKA-PIETRAS, Anna. Najnowsze studia polskojęzyczne nad prasą żydowską na ziemiach polskich. Przegląd badań. Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), p. 143-154, pa. 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15049/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.19.007.11234.