Jak cytować publikację

Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz

Format cytowania:
MOLISAK, Alina. Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz. Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), p. 31-48, pa. 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15053/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.19.003.11230.