Jak cytować publikację

Agnieszka Jagodzińska, „Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Austeria, Kraków–Budapeszt 2017, ss. 520.

Format cytowania:
RYBIńSKA, Agata. Agnieszka Jagodzińska, „Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Austeria, Kraków–Budapeszt 2017, ss. 520. Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), p. 165-169, pa. 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15563/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:.