Jak cytować publikację

Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016, ss. 278.

Format cytowania:
KOPCIOWSKI, Adam. Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016, ss. 278. Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), p. 174-179, pa. 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15565/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:.