Jak cytować publikację

Anda Eker. Miłość stracona, red. Maria Antosik-Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 309.

Format cytowania:
JAGODZIńSKA, Agnieszka. Anda Eker. Miłość stracona, red. Maria Antosik-Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 309. Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), p. 184-187, pa. 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15567/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:.