Jak cytować publikację

Artur Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ss. 512.

Format cytowania:
GRINBERG, Daniel. Artur Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ss. 512. Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), p. 355-358, sty. 1970. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-2-44/art/17141/>. Date accessed: 31 gru. 2019 doi:.