Jak cytować publikację

Alicja Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 473 (Studia nad Cywilizacją Żydowską w Polsce, pod red. Michała Galasa).

Format cytowania:
KIZWALTER, Tomasz. Alicja Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 473 (Studia nad Cywilizacją Żydowską w Polsce, pod red. Michała Galasa). Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), p. 358-361, sty. 1970. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-2-44/art/17326/>. Date accessed: 31 gru. 2019 doi:.