Jak cytować publikację

Agata Rybińska, Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 261.

Format cytowania:
ZIąTKOWSKI, Leszek. Agata Rybińska, Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 261. Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), p. 366-370, sty. 1970. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-2-44/art/17328/>. Date accessed: 31 gru. 2019 doi:.