Jak cytować publikację

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, 462 pp.; Tom 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 470 pp.; Tom 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 425 pp.; Tom 4: Holokaust i powojnie (1939–1946), red. August Grabski, 671 pp.; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warsaw 2018–2019.

Format cytowania:
ENGEL, David. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, 462 pp.; Tom 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 470 pp.; Tom 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 425 pp.; Tom 4: Holokaust i powojnie (1939–1946), red. August Grabski, 671 pp.; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warsaw 2018–2019. Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), p. 219-223, pa. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/art/17921/>. Date accessed: 20 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.20.010.12924.