Jak cytować publikację

Joanna Lisek, Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), Pogranicze, Sejny 2018, ss. 715.

Format cytowania:
NALEWAJKO-KULIKOV, Joanna. Joanna Lisek, Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), Pogranicze, Sejny 2018, ss. 715. Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), p. 209-213, pa. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/art/17923/>. Date accessed: 20 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.20.008.12922.