Jak cytować publikację

Jan Doktór, Bracia, obcy czy współobywatele? Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2019, ss. 246, 1 nlb. (seria: Stosunki Polsko-Żydowskie, t. 1).

Format cytowania:
GąSIOROWSKI, Stefan. Jan Doktór, Bracia, obcy czy współobywatele? Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2019, ss. 246, 1 nlb. (seria: Stosunki Polsko-Żydowskie, t. 1). Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), p. 203-208, pa. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/art/17924/>. Date accessed: 20 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.20.007.12921.