Jak cytować publikację

Rzemiosło żydowskie w Lublinie i jego instytucje w latach trzydziestych XX wieku

Format cytowania:
SEWRUK, Piotr. Rzemiosło żydowskie w Lublinie i jego instytucje w latach trzydziestych XX wieku. Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), p. 169-201, pa. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/art/17925/>. Date accessed: 20 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.20.006.12920.