Jak cytować publikację

Homoerotyka i autocenzura. Nowe spojrzenie na wczesną twórczość poetycką Szmuela Jankewa Imbera

Format cytowania:
STEPNOWSKI, Adam. Homoerotyka i autocenzura. Nowe spojrzenie na wczesną twórczość poetycką Szmuela Jankewa Imbera. Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), p. 111-137, pa. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/art/17927/>. Date accessed: 20 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.20.004.12918.