Jak cytować publikację

XVII-wieczne macewy z Chęcin – aspekty historyczne i kulturowe

Format cytowania:
TRZCIńSKI, Andrzej. XVII-wieczne macewy z Chęcin – aspekty historyczne i kulturowe. Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), p. 1-42, pa. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/art/17930/>. Date accessed: 20 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.20.001.12915.