Jak cytować publikację

Halina Hila Marcinkowska, Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019, ss. 424.

Format cytowania:
WęGRZYN, Ewa. Halina Hila Marcinkowska, Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019, ss. 424. Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), p. 452-455, gru. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-2-46/art/19384/>. Date accessed: 31 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.20.025.13668.