Jak cytować publikację

Magda Sara Szwabowicz, Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss. 422.

Format cytowania:
PIąTEK, Anna. Magda Sara Szwabowicz, Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss. 422. Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), p. 446-451, gru. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-2-46/art/19385/>. Date accessed: 31 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.20.024.13667.