Jak cytować publikację

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła, oprac. Adam Kaźmierczyk i Przemysław Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 679.

Format cytowania:
WODZIńSKI, Marcin. Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła, oprac. Adam Kaźmierczyk i Przemysław Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 679. Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), p. 442-445, gru. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-2-46/art/19386/>. Date accessed: 31 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.20.023.13666.