Jak cytować publikację

Pensjonariusze żydowskich domów dla osób starszych na ziemiach polskich (do 1939 r.)

Format cytowania:
TUSZEWICKI, Marek. Pensjonariusze żydowskich domów dla osób starszych na ziemiach polskich (do 1939 r.). Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), p. 281-307, gru. 2020. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-2-46/art/19395/>. Date accessed: 31 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.20.014.13657.